JBL PhosEx rapid, 250ml

Waterconditioner

€ 10,39 € 12,99 -20%

(€ 41,56 / L, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 250ml

Bezorging uiterlijk op vrijdag, 21. juni als je bestelt voor woensdag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar België vanaf € 54,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Voor aquariumwater geschikt voor vissen en planten
 • Bindt op betrouwbare wijze fosfaat en voorkomt zo ongewenste algengroei
 • Voor zoetwateraquariums, schildpaddenaquariums en garnalenaquariums
 • Doeltreffende onmiddellijke maatregel: vloeibare ijzerverbinding om hoge fosfaatgehalten te verlagen
 • Vloeibare ijzerverbinding bindt betrouwbaar en permanent fosfaat dat in het water is opgelost - effect is zichtbaar door bruinachtige troebelheid, die na 2-24 uur verdwijnt

Art. nr.: JBL-2519500, Inhoud: 250 ml, EAN: 4014162251954

Beschrijving

De JBL PhosEx rapid is een vloeibaar filtermedium voor gebruik in zoet- en zeewateraquaria en in vijvers en wordt gebruikt voor het verwijderen van fosfaat (PO4) dat tot algenvorming leidt.

Ongewenste fosforverbindingen
Fosfor (fosfaat) is schaars in natuurlijke wateren (0,001-0,01 mg/l). Planten hebben zich gedurende een lange evolutie aangepast aan deze tekortsituatie en hebben heel weinig fosfor nodig voor hun groei. Sterke ophopingen van fosforverbindingen in het aquarium, vaak 100-1000 keer de natuurlijke waarde, leiden vaak tot een explosieve toename van ongewenste algen. Regelmatige controle van het fosfaatgehalte met b.v. de JBL Fosfaattestsets PO4 en tijdig gebruik van JBL PhosEx rapid voorkomt dit gevaar. In zoetwateraquaria kunnen waarden van 0,5 mg/l worden getolereerd, in zeewateraquaria moet worden gestreefd naar waarden van minder dan 0,1 mg/l.

Samen met calcium is fosfor het belangrijkste bestanddeel van het skelet van vissen. Maar fosfor speelt ook een belangrijke rol bij veel stofwisselingsprocessen, enzymen en andere vitale actieve stoffen en bij spierarbeid. Vissen moeten met hun voedsel in hun fosforbehoefte voorzien. Levend en diepvriesvoer bevat van nature een uitgebalanceerde hoeveelheid fosforverbindingen.

Eenvoudige toepassing
Nitraten en fosfaten zijn de belangrijkste voedingsstoffen voor algen. Als een of beide voedingsstoffen uit het water worden gehaald, kunnen algen niet meer groeien.
De hoeveelheid fosforverbindingen die in het aquarium voorkomen wordt door vele factoren beïnvloed: Jonge, nog groeiende vissen scheiden minder fosfor uit dan volwassen vissen. Een hoge visstand veroorzaakt meer fosforverbindingen dan een lage. In aquaria met dichte, goed groeiende planten worden meer fosforverbindingen verbruikt dan in aquaria met slecht groeiende of geen planten.

Grote impact
Een vloeibare ijzerverbinding bindt het in het water opgeloste fosfaat betrouwbaar en duurzaam en voorkomt zo ongewenste algengroei. Het effect is zichtbaar door een bruinachtige waas die na 2-24 uur verdwijnt. Het water wordt kristalhelder. Het gebonden fosfaat wordt uit het aquarium verwijderd door het aquariumfilter te reinigen en het substraat te stofzuigen met JBL AquaEx. Eerst wordt de carbonaathardheid gemeten en eventueel met JBL AquaDur tot minimaal °4 KH verhoogd. De fles wordt voor gebruik goed geschud en het product wordt direct daarna gedoseerd. JBL PhosEx rapid wordt toegevoegd op een punt met een goede waterbeweging. Eén applicatie bindt tot 3 mg fosfaat/liter. Herhaal de applicatie indien nodig (let op KH). Reinig het filter en de ondergrond de volgende dag.

Dosering:
PO4 > 2,4 mg/L – 10 ml/40L
PO4 > 1,2 mg/L - 10 ml/80L
PO4 > 0,6 mg/L – 10 ml/160L

Onze expert Oliver Knott beveelt aan:
Het fosfaatgehalte wordt in zeer korte tijd verlaagd.

Merken (Fabrikanten): JBL
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor JBL PhosEx rapid

4,0 van 5 sterren
5 Sterren
0 (0%)
4 Sterren
2 (100%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

2 Beoordelingen

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder