JBL ProAquaTest Lab

Watertester

€ 99,99

(€ 78,73 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1 Set

Bezorging uiterlijk op woensdag, 19. juni als je bestelt voor maandag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar België.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Eenvoudige en veilige controle van de waterparameters in aquaria
 • Bepaalt pH-waarde, carbonaathardheid, totale hardheid, ammonium/ammoniak, nitriet, nitraat, fosfaat, ijzer, koper, silicaat, zuurstof en CO2
 • Voeg reagentia toe aan watermonster, vergelijk met kleurenkaart
 • De kleur van het water wordt in aanmerking genomen door het comparatorsysteem
 • CO2-gehalte wordt bepaald via pH-waarde en KH-waarde met behulp van een tabel
 • Kindveilige reagensflessen, waterdichte plastic behuizing

Je bent op zoek naar bijpassende artikelen voor dit product?

Art. nr.: JBL-2408400, Inhoud: 1 Set, EAN: 4014162240842

Beschrijving

Het JBL ProAqua Test Lab is een watertestkoffer met 13 watertesten voor de analyse van leidingwater en zoet water in aquaria.

Water is niet zomaar water. Zelfs regenwater neemt vervuilende stoffen op en als het eenmaal in het grondwater sijpelt, wordt het verrijkt met andere stoffen, die niet allemaal geschikt zijn voor gebruik in aquaria. De constante bewaking van de waterwaarden in het aquarium, vooral bij het opzetten van een nieuw aquarium, is de topprioriteit voor een succesvolle aquaristiek. Met het ProAqua Testlab biedt JBL de mogelijkheid om in het thuislaboratorium zelf snel en nauwkeurig de 13 belangrijkste waterwaarden te bepalen. Dankzij de bijgevoegde zeer gedetailleerde gebruiksaanwijzing met tips en adviezen is watertesten kinderspel. Alle benodigde materialen zoals testreagentia, doseerspuit, cuvetten, maatlepels en kleurenkaarten zijn bij de levering inbegrepen. De testreagentia kunnen afzonderlijk worden gekocht.

In de uitgebreide watertestkoffer JBL ProAqua Test Lab zijn de volgende tests opgenomen:

JBL ProAqua Test KH
Afhankelijk van de oorsprong kan water, b.v. B, bevatten verschillende hoeveelheden verschillende minerale zouten vanwege de aard van het substraat. Een groot deel van de opgeloste zouten zijn aardalkali- en alkaliwaterstofcarbonaten Samen met carbonaten en kooldioxide (CO2) vormen waterstofcarbonaten een belangrijk buffersysteem dat gevaarlijk hoge pH-waardeschommelingen in het water voorkomt. De gemeten carbonaathardheid (KH) geeft de totale concentratie waterstofcarbonaat in het water en kan daarom in zeldzame gevallen (wanneer voornamelijk alkalische waterstofcarbonaten aanwezig zijn, zoals in Oost-Afrikaanse meren) hoger zijn dan de totale hardheid waarbij alleen aardalkalizouten wordt rekening mee gehouden. De meeste zoetwatervissen en planten in het aquarium kunnen met een carbonaathardheid van ongeveer 5-16 °dH goed worden gehouden. Voor een optimale CO2-bemesting mag de carbonaathardheid echter niet lager zijn dan 5° dH. Bij gebrek aan CO2 verbruiken vooral waterplanten en algen door hun snelle opname tijdens de fotosynthese waterstofcarbonaat (biogene ontkalking) en kunnen zo de pH-waarde gevaarlijk verhogen voor vissen (meer dan 10).

JBL ProAqua-test GH
Afhankelijk van de oorsprong van het water, z. B. bevatten verschillende hoeveelheden minerale zouten vanwege de aard van het substraat. De totale hardheid is per definitie de totale concentratie van alle aardalkali-ionen in het water. De totale hardheid wordt grotendeels gevormd door calcium- en magnesiumzouten. De meeste vissen en planten zijn goed te verzorgen met een totale hardheid van 5-25° dH.

JBL ProAqua Test pH 3-10/ pH 6,0-7,6/ pH 7,4-9,0
Het zo constant mogelijk houden van een geschikte pH-waarde is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van alle waterorganismen. Bovenal moeten plotselinge schommelingen koste wat kost worden vermeden. Bovendien zijn veel in water opgeloste stoffen onderhevig aan pH-afhankelijke veranderingen. Zo is de hoeveelheid CO2 die in water kan worden opgelost direct gerelateerd aan de pH-waarde. De pH-waarde kan dus dienen als een eenvoudige regelgrootheid voor het afstellen van CO2-bemestingssystemen, mits er behalve CO2 geen andere zuren in het water aanwezig zijn die de pH-waarde beïnvloeden (bijv. humuszuren). De optimale CO2-concentratie voor planten en onschadelijk voor vissen wordt bereikt bij een pH-waarde van ongeveer 6,8-7,3. De carbonaathardheid mag niet lager zijn dan 4° dH. Een exacte pH-meting ook voor speciale toepassingen, b.v. B. viskweek kan nodig zijn. Ook hier wordt JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 gebruikt. De optimale pH-waarde voor het houden van de meeste zoetwatervissen en planten ligt in het neutrale bereik rond de 7. Er zijn echter ook zoetwatervissen die licht zuur of alkalisch water nodig hebben. Voor bijzonder nauwkeurige metingen van de pH-waarde is er de JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (ook voor de controle van de CO2-bemesting) voor zoetwateraquaria, afgestemd op het betreffende pH-bereik, en de JBL PRO AQUATEST pH 7,4 voor zeewateraquaria en tuin vijvers -9,0. Voor zeewaterorganismen zijn pH-waarden rond de 8,2 als optimaal te beschouwen. Vooral in zeewateraquaria met lagere dieren (ongewervelde dieren) kan het verbruik van calciumbicarbonaat ervoor zorgen dat de pH-waarde (en de carbonaathardheid) daalt als er niet regelmatig wordt voorzien. Bij de verzorging van vissen uit licht alkalisch zoetwater, b.v. B. Lake Malawi en Lake Tanganyika, waarden rond de 8-8,5 worden aanbevolen. Voor koi en anderen worden pH-waarden tussen 7,5-8,5 als optimaal beschouwd. In de tuinvijver, maar vooral in het aquarium, kunnen bij gebrek aan CO2 met name algen het waterstofcarbonaat in het water opgebruiken door hun snelle assimilatie tijdens de fotosynthese (biogene ontkalking) en zo de pH-waarde op een niveau brengen dat zijn gevaarlijk voor vissen (meer dan 10).

JBL PRO AQUATEST NH4
De afbraak van alle organische stoffen (voedsel- en plantenresten, visuitscheidingen) in het aquarium en de vijver vindt plaats via de zogenaamde stikstofkringloop. Eiwitten worden omgezet in ammonium en dit in nitriet en het onschadelijke nitraat. Bepaalde bacteriën zijn verantwoordelijk voor dit proces. Door de individuele tussenliggende niveaus van ammonium, nitriet en nitraat te meten, kunnen uitspraken worden gedaan over het "functioneren" van het systeem. Geneesmiddelen die worden gebruikt om visziekten te genezen, kunnen bijvoorbeeld gunstige reinigende bacteriën beschadigen, wat leidt tot verhogingen van het ammonium- en/of nitrietgehalte. In een goed onderhouden aquarium met een efficiënt biologisch filter is ammonium in de regel niet meetbaar. Ammoniak is een voedingsstof voor planten en is in lage concentraties niet giftig voor vissen. Afhankelijk van de pH-waarde kan uit het ammonium echter giftige ammoniak (BH3) ontstaan. Om deze reden moet een pH-meting altijd worden uitgevoerd met de ammoniummeting.

JBL PRO AQUATEST NO2
Net als ammoniak is nitriet een sterk visgif. Afhankelijk van de gevoeligheid van de vissoort kunnen concentraties tussen 0,5 en 1 mg/l (ppm) al dodelijk zijn. Zeewatervissen en jonge vissen zijn gevoeliger dan volwassenen.

JBL PRO AQUATEST NO3
Ammoniak en nitriet zouden zich normaal gesproken niet ophopen, maar als dit het geval is, kan er een probleem zijn met de bacteriële balans. Een continu toenemend nitraatgehalte met een gelijktijdig laag tot niet-detecteerbaar ammonium- en nitrietgehalte duidt op een goed functionerende bacteriële balans, maar duidt tegelijkertijd op een onvoldoende balans tussen vissen (stikstofbron) en planten (consumenten). Een te hoog nitraatgehalte bevordert ongewenste algengroei als er naast nitriet ook fosfaat in het water aanwezig is. Het nitraatgehalte mag daarom niet hoger zijn dan 30 mg/l in zoet water en 20 mg/l in zeewater. In zwaar beplante aquaria met slechts een paar kleine vissen, kan het tegenovergestelde gebeuren: nitraat wordt een tekortfactor en moet worden aangevuld om de planten te laten gedijen.

JBL PRO AQUATEST PO4 gevoelig
Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor planten. In natuurlijke wateren zonder vervuiling is de fosfaatconcentratie ongeveer 0,01 mg/l en 0,07 mg/l in zeewater. Planten en algen hebben zich aangepast aan deze schaarse fosfaatvoorziening en kunnen dus rondkomen met kleine hoeveelheden. Fosfaat komt voornamelijk in het water terecht via de verteringsprocessen van de vissen en niet opgegeten voer. Zeker als er een grote visstand is, kan het fosfaatgehalte soms 100 keer hoger zijn dan de natuurwaarden. Sommige waterbedrijven voegen ook fosfaten toe aan leidingwater om kalkaanslag en corrosie in het elektriciteitssysteem te voorkomen. Door de onnatuurlijk hoge toevoer van voedingsstoffen vermenigvuldigen algen zich explosief. Algen kunnen grote hoeveelheden fosfaat opslaan en zo onverminderd doorgroeien, ook nadat het fosfaatgehalte is verlaagd. Hoe eerder het stijgend fosfaatgehalte wordt herkend, hoe groter de kans dat een algenplaag kan worden afgewend. In zwaar beplante aquaria met slechts een paar vissen kan het tegenovergestelde gebeuren: fosfaat wordt een deficiëntiefactor en moet worden gedoseerd om de planten te laten gedijen. Dit is vooral het geval bij het zogenaamde aquascaping. Het fosfaatgehalte moet in zoetwateraquaria onder 0,4 mg/l en in zeewateraquaria onder 0,1 mg/l blijven.

JBL PRO AQUATEST SiO2
Silicium is een van de meest voorkomende elementen op aarde. Bij de verwering van silicaatgesteente komt silicium in de vorm van silicaten in oppervlakte- en grondwater terecht. Daar dient het als voedingsstof voor diatomeeën, sommige waterplanten (bijvoorbeeld vogelmuur) en kiezelhoudende sponzen. Aangezien silicaten niet giftig zijn, zijn er geen grenswaarden vermeld in de Drinkwaterverordening. Afhankelijk van de regio bevat kraanwater dus verschillende gehaltes opgelost silicaat. Na het opzetten van een nieuw aquarium zijn vaak bruine afzettingen van diatomeeën de eerste kolonisatie, deze afzettingen verdwijnen langzaam als er voldoende concurrentie is van andere algen en micro-organismen. Dit vermindert ook het silicaatgehalte in het water. Echter, na een waterverversing en het nieuwe silicaat dat daardoor is toegevoegd, kunnen dergelijke diatomeeënafzettingen vaak weer verschijnen, vooral in zeewater. Gebruik daarom bij voorkeur silicaatvrij osmosewater voor het vullen en verversen van het water in zeewateraquaria. Het silicaatgehalte moet lager zijn dan 1,2 mg/l in zoet water en lager dan 0,4 mg/l in zeewater.

JBL PRO AQUATEST Fe
IJzer is een essentieel sporenelement voor plantaardige en dierlijke organismen. Naast een adequate toevoer van CO2 en andere sporenelementen is ijzer cruciaal voor een goede plantengroei en wordt het continu verbruikt. De glazig-gele kleur van jonge bladscheuten en jongere bladeren is een teken van ijzertekort. IJzer en enkele andere sporenelementen zijn slechts voor een beperkte tijd stabiel in water, zelfs als ze gebonden zijn aan zogenaamde chelatoren, zoals gebruikelijk is in moderne mestpreparaten. Daarnaast is het geleverde kraanwater meestal ijzervrij. Daarom moet met deze test het ijzergehalte regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig worden bemest. Een concentratie van 0,1-0,2 mg/ö is al voldoende voor een goede plantengroei. In zeer dichtbeplante aquaria kunnen waarden tot 0,6 mg/l ook nuttig zijn. In zeewater worden waarden tot 0,05 mg/l aanbevolen.

JBL PRO AQUATEST CU
Koper is een zwaar metaal dat enerzijds onmisbaar is als sporenelement en anderzijds een verwoestende werking heeft als celtoxine boven een bepaalde concentratie. Koper komt voornamelijk via het leidingwater in het aquarium, aangezien voor de waterinstallatie vaak koperen leidingen werden gebruikt. Als het water lange tijd in dergelijke leidingen staat, kunnen aanzienlijke hoeveelheden koper oplossen. Het water dat in de leiding staat, moet daarom voor gebruik worden afgetapt. Om dezelfde reden moet ook regenwater dat over koperen goten is gestroomd, worden vermeden. Bij de installatie van het aquarium of de vijver moet er altijd op worden gelet dat er kopervrije metalen voorwerpen worden gebruikt. Een gecontroleerde invoer van koper vindt plaats door het gebruik van medicijnen tegen parasitaire ziekten bij vissen, evenals sommige algendoders. De daar gezochte koperconcentraties kunnen gedurende een bepaalde tijd door vissen worden verdragen, terwijl parasieten afsterven.

JBL PRO AQUATEST O2
Alle waterdieren hebben zuurstof nodig om te ademen. De "onzichtbare helpers" in het aquarium en de vijver, de reinigingsbacteriën, zijn ook afhankelijk van een voldoende zuurstofgehalte voor de omzetting van ammonium in nitraat. Door voldoende beplanting kan voor de nodige zuurstoftoevoer worden gezorgd. In aquaria en vijvers met weinig of geen beplanting, evenals in zeewateraquaria, moet het zuurstofgehalte altijd met behulp van technische apparatuur op de juiste verzadigingswaarde worden gehouden. De verzadigingswaarde is afhankelijk van de watertemperatuur. Planten zijn in staat om deze verzadigingswaarde te overschrijden door assimilatie-activiteit. In goed beplante aquaria en vijvers kunnen tegen het einde van de belichtingsperiode waarden worden gevonden die 1-2 mg/l boven de verzadigingswaarde liggen.

Onze expert Oliver Knott beveelt aan:
Om er zeker van te zijn dat alles in het aquarium "rond" draait, mag de watertestkoffer van JBL niet ontbreken in het huishouden van de aquariaan. Dit is de enige manier om snel genoeg te reageren als de waterwaarden plotseling "uit de hand lopen".

Merken (Fabrikanten): JBL
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H332 - Schadelijk bij inademing.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H300 - Dodelijk bij inslikken.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H300 - Dodelijk bij inslikken.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H310 - Dodelijk bij contact met de huid.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H301 - Giftig bij inslikken.
 • H311 - Giftig bij contact met de huid.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H331 - Giftig bij inademing.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H301 - Giftig bij inslikken.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Recensies van onze klanten

2 recensies in Nederlands voor JBL ProAquaTest Lab

21 recensies in andere talen

4,8 van 5 sterren
5 Sterren
35 (89%)
4 Sterren
3 (7%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
1 (2%)

39 Beoordelingen
2 recensies in het Nederlands
21 recensies in andere talen

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder