JBL ProAquaTest NH4 Ammonium, Navulling

Watertester

€ 10,99

(Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Variant: Navulling

Bezorging uiterlijk op dinsdag, 09. juli

Op voorraad vanaf 05. juli

Waarom duurt het langer?

Waarom duurt het langer? Dit artikel is momenteel niet in onze voorraad, maar zal binnenkort beschikbaar zijn. Je kunt direct bestellen en het artikel wordt dan na ontvangst van de voorraad verzonden. Venster sluiten

Gratis verzending naar België vanaf € 54,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Eenvoudige en veilige controle van de waterparameters in aquaria
 • Bepaling van ammonium (NH4) en ammoniak (NH3) in zoet- en zeewateraquaria en vijvers
 • Laboratoriumvergelijkingssysteem om de inherente kleur van water te compenseren
 • Gedetailleerde informatie over wateranalyses op de JBL homepage
 • Kindveilige reagensflessen
 • Toepassing: voor het controleren van bacteriële activiteit, voor visziekten of vissterfte

Art. nr.: JBL-2412200, Inhoud: 1 Set, EAN: 4014162241221

Beschrijving

De JBL ProAqua Test NH4 is een watertest voor de analyse van het ammonium- en ammoniakgehalte in zoet- en zeewateraquaria en in vijvers.

De afbraak van alle organische stoffen (voedsel- en plantenresten, visuitscheidingen) in het aquarium en de vijver vindt plaats via de zogenaamde stikstofkringloop. Eiwitten worden omgezet in ammonium en dit in nitriet en het onschadelijke nitraat. Bepaalde bacteriën zijn verantwoordelijk voor dit proces. Door de individuele tussenliggende niveaus van ammonium, nitriet en nitraat te meten, kunnen uitspraken worden gedaan over het "functioneren" van het systeem. Geneesmiddelen die worden gebruikt om visziekten te genezen, kunnen bijvoorbeeld gunstige reinigende bacteriën beschadigen, wat leidt tot verhogingen van het ammonium- en/of nitrietgehalte. In een goed onderhouden aquarium met een efficiënt biologisch filter is ammonium in de regel niet meetbaar. Ammoniak is een voedingsstof voor planten en is in lage concentraties niet giftig voor vissen. Afhankelijk van de pH-waarde kan echter uit het ammonium toxische ammoniak (BH3) ontstaan. Om deze reden dient een pH-meting altijd met de ammoniummeting te worden uitgevoerd.

Aanbevolen ammoniumwaarden:
Zoetwateraquarium (gemeenschapsaquarium): < 0,25 mg/l
Malawi-Lake Tanganyika Aquarium: <0,25 mg/l
Plantaquaria met weinig vissen (aquascaping): < 0,25 mg/l
Zoutwateraquaria: 0-0,25 mg/l
Vijvers: < 0,1 mg/l

Onze expert Oliver Knott beveelt aan:
Onverklaarbare visziekten of vissterfte zijn vaak de oorzaak van een verstoring van de bacteriële balans - een watertest geeft hierover snel en betrouwbaar informatie!

Merken (Fabrikanten): JBL
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor JBL ProAquaTest NH4

5 recensies in andere talen

5,0 van 5 sterren
5 Sterren
12 (100%)
4 Sterren
0 (0%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

12 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 5 recensies in een andere talen.


Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder