JBL ProAquaTest pH 6.0-7.6, Navulling

Watertester

€ 5,99

(Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Variant: Navulling

Bezorging uiterlijk op woensdag, 19. juni als je bestelt voor maandag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar België vanaf € 54,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Eenvoudige en veilige controle van de waterparameters in aquaria
 • Bepaalt de optimale pH-waarde voor zoet- en zeewateraquaria
 • Voeg reagentia toe aan watermonster, vergelijk met kleurenkaart
 • Inhoud voor 50 metingen
 • Kindveilige reagensflessen
 • Gebruiksduur nieuwe setup: 1 x daags, daarna wekelijks

Art. nr.: JBL-2410400, Inhoud: 1 stuk, EAN: 4014162241047

Beschrijving

De JBL ProAqua Test pH 6,0-7,6 is een watertest voor het bepalen van de optimale pH-waarde in zoet- en zeewateraquaria.

Met de ProAqua-test biedt JBL de mogelijkheid om in het thuislaboratorium snel en nauwkeurig zelf de belangrijkste waterwaarden te bepalen. Dankzij de bijgevoegde zeer gedetailleerde gebruiksaanwijzing met tips en adviezen is watertesten kinderspel. Alle benodigde materialen zoals testreagentia, doseerspuit, cuvetten, maatlepels en kleurenkaarten zijn bij de levering inbegrepen. De testreagentia kunnen afzonderlijk worden gekocht.

JBL ProAqua-test pH 6,0-7,6
Het zo constant mogelijk houden van een geschikte pH-waarde is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van alle waterorganismen. Bovenal moeten plotselinge schommelingen koste wat kost worden vermeden. Bovendien zijn veel in water opgeloste stoffen onderhevig aan pH-afhankelijke veranderingen. Zo is de hoeveelheid CO2 die in water kan worden opgelost direct gerelateerd aan de pH-waarde. De pH-waarde kan dus dienen als een eenvoudige regelgrootheid voor het afstellen van CO2-bemestingssystemen, mits er behalve CO2 geen andere zuren in het water aanwezig zijn die de pH-waarde beïnvloeden (bijv. humuszuren). De optimale CO2-concentratie voor planten en onschadelijk voor vissen wordt bereikt bij een pH-waarde van ongeveer 6,8-7,3. De carbonaathardheid mag niet lager zijn dan 4° dH. Een exacte pH-meting ook voor speciale toepassingen, b.v. B. viskweek kan nodig zijn. Ook hier wordt JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 gebruikt. De optimale pH-waarde voor het houden van de meeste zoetwatervissen en planten ligt in het neutrale bereik rond de 7.

Er zijn echter ook zoetwatervissen die licht zuur of alkalisch water nodig hebben. Voor bijzonder nauwkeurige metingen van de pH-waarde is er de JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (ook voor de controle van de CO2-bemesting) voor zoetwateraquaria, die is afgestemd op het betreffende pH-bereik, en de JBL PRO AQUATEST pH 7,4 voor zeewateraquaria en tuinvijvers -9,0. Voor zeewaterorganismen zijn pH-waarden rond de 8,2 als optimaal te beschouwen. Vooral in zeewateraquaria met lagere dieren (ongewervelde dieren) kan het verbruik van calciumbicarbonaat ervoor zorgen dat de pH-waarde (en de carbonaathardheid) daalt als er niet regelmatig wordt voorzien. Bij de verzorging van vissen uit licht alkalisch zoetwater, b.v. B. Lake Malawi en Lake Tanganyika, waarden rond de 8-8,5 worden aanbevolen. Voor koi en anderen worden pH-waarden tussen 7,5-8,5 als optimaal beschouwd. In de tuinvijver, maar vooral in het aquarium, kunnen bij gebrek aan CO2 met name algen het waterstofcarbonaat in het water opgebruiken door hun snelle assimilatie tijdens de fotosynthese (biogene ontkalking) en zo de pH-waarde op een niveau brengen dat zijn gevaarlijk voor vissen (meer dan 10).

Onze expert Oliver Knott beveelt aan:
Een aquarium staat en valt met de pH-waarde - deze waarde moet dus zorgvuldig worden gecontroleerd!

Merken (Fabrikanten): JBL
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor JBL ProAquaTest pH 6.0-7.6

1 recensie in een andere taal

4,9 van 5 sterren
5 Sterren
12 (92%)
4 Sterren
1 (7%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

13 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal


Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder