JBL ProAquaTest Nitraat, Set

Watertester

€ 19,99

(Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Variant: Set

Tijdelijk niet leverbaar Helaas hebben we op dit moment geen informatie over wanneer dit product weer beschikbaar zal zijn. Klik op "Melden wanneer beschikbaar" hieronder en wij zullen je direct informeren wanneer het product weer beschikbaar is.

Kenmerken & Voordelen

 • Eenvoudige en veilige controle van de waterparameters in aquaria
 • Bepaling van het nitraatgehalte in zoet- en zeewateraquaria en vijvers
 • Laboratoriumvergelijkingssysteem om de inherente kleur van water te compenseren
 • Gedetailleerde informatie over wateranalyses op de JBL homepage
 • Kindveilige reagensflessen
 • Groene algen probleemcontrole applicatie

Art. nr.: JBL-2412500, Inhoud: 1 Set, EAN: 4014162241252

Beschrijving

De JBL ProAqua Test NO3 is een watertest voor het analyseren van het nitraatgehalte in zoet- en zeewateraquaria en in vijvers.

Alle benodigde materialen zoals testreagentia, doseerspuit, cuvetten, maatlepels en kleurenkaarten zijn bij de levering inbegrepen. De testreagentia kunnen afzonderlijk worden gekocht.

De afbraak van alle organische stoffen (voer- en plantenresten, visuitscheidingen) in het aquarium en de vijver vindt plaats via de zogenaamde stikstofkringloop. Eiwitten worden omgezet in ammonium en dit in nitriet en het onschadelijke nitraat. Bepaalde bacteriën zijn verantwoordelijk voor dit proces. Door de individuele tussenliggende niveaus van ammonium, nitriet en nitraat te meten, kunnen uitspraken worden gedaan over het "functioneren" van het systeem. Geneesmiddelen die worden gebruikt om visziekten te genezen, kunnen bijvoorbeeld gunstige reinigende bacteriën beschadigen, wat leidt tot verhogingen van het ammonium- en/of nitrietgehalte.

In een goed onderhouden aquarium met een efficiënt biologisch filter is ammonium in de regel niet meetbaar. Ammoniak is een voedingsstof voor planten en is in lage concentraties niet giftig voor vissen. Afhankelijk van de pH-waarde kan uit het ammonium echter giftige ammoniak (BH3) ontstaan. Om deze reden moet een pH-meting altijd worden uitgevoerd met de ammoniummeting. Net als ammoniak is nitriet een sterk visgif. Afhankelijk van de gevoeligheid van de vissoort kunnen concentraties tussen 0,5 en 1 mg/l (ppm) al dodelijk zijn. Zeewatervissen en jonge vissen zijn gevoeliger dan volwassenen.

Ammoniak en nitriet zouden zich normaal gesproken niet ophopen, maar als dit het geval is, kan er een probleem zijn met de bacteriële balans. Een continu toenemend nitraatgehalte met tegelijkertijd een laag tot niet-detecteerbaar ammonium- en nitrietgehalte duidt op een goed functionerende bacteriebalans, maar duidt tegelijkertijd op een onvoldoende balans tussen vissen (stikstofbron) en planten (consumenten). Een te hoog nitraatgehalte bevordert ongewenste algengroei als er naast nitriet ook fosfaat in het water aanwezig is. Het nitraatgehalte mag daarom niet hoger zijn dan 30 mg/l in zoet water en 20 mg/l in zeewater. In zwaar beplante aquaria met slechts een paar kleine vissen, kan het tegenovergestelde gebeuren: nitraat wordt een tekortfactor en moet worden aangevuld om de planten te laten gedijen.

Aanbevolen nitraatgehaltes:
Zoetwateraquarium (gemeenschapsaquarium): 0-50 mg/l
Malawi-Lake Tanganyika Aquarium: 0-50 mg/l
Plantaquaria met weinig vissen (aquascaping): 10-30 mg/l
Zoutwateraquaria: 0-20 mg/l
Vijvers: 0-10 mg/l

Onze expert Oliver Knott beveelt aan:
Onverklaarbare groenalgenproblemen zijn vaak de oorzaak van een overaanbod aan voedingsstoffen - een watertest geeft hierover snel en betrouwbaar informatie!

Merken (Fabrikanten): JBL
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor JBL ProAquaTest Nitraat

4 recensies in andere talen

5,0 van 5 sterren
5 Sterren
13 (100%)
4 Sterren
0 (0%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

13 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 4 recensies in een andere talen.


Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder